piątek, 14 lutego 2014

Mini konkurs- złote myśli

Lubicie cytaty/ złote myśli? Ja uwielbiam! Często zapisuję niektóre z nich aby móc do nich w przyszłości wrócić. 
Tym razem możemy podzielić się swoimi ulubionymi złotymi myślami dotyczącymi miłości, walentynek.
Pod tym postem możecie napisać Wasze propozycje, wylosowane lub wybrane osoby zgarną po 10sd. 


40 komentarzy:

 1. "Świat bez miłości jest światem martwym" (Albert Camus)

  "Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym.
  Największym szczęściem jest kochać" (Sigrid Undset)

  OdpowiedzUsuń
 2. Harry Potter częsć 7: "After all this time, Severus?" "Always" <3
  Mały Książe-"Stajesz się odpowiedzialny za to co oswoiłeś"

  GoldenCafee

  OdpowiedzUsuń
 3. ''doceń to, co masz zanim czas sprawi, że docenisz to, co miałeś''

  OdpowiedzUsuń
 4. ♥ "Pierwsze westchnienie miłości to ostatnie westchnienie rozumu." ~ Kornel Makuszyński
  ♥ "Ci, którzy kochają, sami sobie kształtują sny." ~ Wergiliusz
  ♥ "Miłość to nie dotyk dłoni czy ust, miłość to dotyk serc" ~ nieznany, gdzieś słyszałam :)
  ♥ "Co to jest prawdziwa miłość wiedzą tylko kobiety brzydkie, piękne - umieją zaledwie uwodzić" ~ Audrey Hepburn
  ♥ "Miłość spotyka każdego. Czy tego chcesz czy nie."

  OdpowiedzUsuń
 5. Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu.

  Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie.

  Miłość jest jak nar­ko­tyk. Na początku od­czu­wasz eufo­rię, pod­da­jesz się całko­wicie no­wemu uczu­ciu. A następne­go dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jed­nak poczułeś już jej smak i wie­rzysz, że będziesz mógł nad nią pa­nować. Myślisz o ukocha­nej oso­bie przez dwie mi­nuty, a za­pomi­nasz o niej na trzy godzi­ny. Ale z wol­na przyz­wycza­jasz się do niej i sta­jesz się całko­wicie za­leżny. Wte­dy myślisz o niej trzy godzi­ny, a za­pomi­nasz na dwie mi­nuty. Gdy nie ma jej w pob­liżu - czu­jesz to sa­mo co nar­ko­mani, kiedy nie mogą zdo­być nar­ko­tyku. Oni kradną i po­niżają się, by za wszelką cenę dos­tać to, cze­go tak bar­dzo im brak. A Ty jes­teś gotów na wszys­tko, by zdo­być miłość.

  szklanka9

  OdpowiedzUsuń
 6. Pierwsze westchnienie miłości
  to ostatnie westchnienie rozumu.
  [ Kornel Makuszyński ] - ten lubię najbardziej


  Miłość jest jak gorączka, rodzi się i gaśnie bez
  najmniejszego udziału woli.
  [ H.Stendhal ] - ten też jest fajny :)


  Kamilka1214Miss

  OdpowiedzUsuń
 7. "Ani czas, ani mądrość nie zmieniają człowieka – bo odmienić istotę ludzką zdolna jest wyłącznie miłość".
  "Bywa, że pierwszej miłości nigdy się nie zapomina, ale ona zawsze się kończy".
  "Czasami miłość wiedzie w otchłań nas samych, a co gorsza ludzi, których kochamy".
  cherry.berry26

  OdpowiedzUsuń
 8. Oto kilka moich ulubionych :) :

  ♥ Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć. -Jonathan Caroll

  ♥ Kochać jest łat­wo. To, można po­wie­dzieć, jak z sa­mocho­dem: wys­tar­czy włączyć sil­nik, do­dać ga­zu i wyz­naczyć so­bie cel podróży. Ale być kochaną to tak jak prze­jażdżka z kimś in­nym, je­go sa­mocho­dem. Na­wet, jeśli uważasz te­go ko­goś za dob­re­go kierowcę, zaw­sze po­zos­ta­je ten pod­skórny strach, że może się po­mylić, a wte­dy w ułam­ku se­kun­dy wys­trze­licie obo­je przez przed­nią szybę na spot­ka­nie śmier­ci. Być kochaną może oz­naczać naj­większy koszmar. Bo miłość to re­zyg­nacja z pa­nowa­nia nad włas­nym lo­sem. A co się sta­nie, jeśli w połowie dro­gi pos­ta­nowisz zawrócić al­bo skręcić w bok, a nie masz na to ja­ko pa­sażer żad­ne­go wpływu? -Jonathan Caroll

  ♥ Świat to trud­ne miej­sce. Je­mu nie za­leży. Choć nie żywi niena­wiści do ciebie i do mnie, nie darzy nas też miłością. Dzieją się na nim rzeczy straszne, których nie można wytłumaczyć. [...] Świat cię nie kocha. [...] Pa­miętaj jed­nak, żeby ro­bić swo­je. Ta­kie masz za­danie na tym trud­nym świecie, mu­sisz pod­trzy­mywać swoją miłość i ro­bić swo­je choćby nie wiem co. -Stephen King

  Diana.Miss2

  OdpowiedzUsuń
 9. "Miłości nawet śmierć nam nie odbiera,
  Miłość to wiara, miłość to nadzieja.
  Tkwi w naszych oczach, płynie w naszych żyłach.
  Miłość to zdolność do tworzenia.
  Miłość to siła…" - Endefis/OSTR

  OdpowiedzUsuń
 10. “Im większy człowiek, tym większa jest jego miłość” - Leonardo da Vinci
  “Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu” - B.Pascal
  “Kochać, to dać człowiekowi kruszynę dobra, gdy nic nie ma.”
  “Kto miał szczęście w miłości, nie może mieć o niej żadnego pojęcia” - Jean Anouilh

  OdpowiedzUsuń
 11. "Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym.
  Największym szczęściem jest kochać" (Sigrid Undset)
  KorneliaLove7

  OdpowiedzUsuń
 12. "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą". - Ks. Jan Twardowski

  OdpowiedzUsuń
 13. "Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wspierają."- Rainer Maria Rilke

  "Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu."- Mały Książę

  "Miłość bardzo przypomina torturę albo zabieg chirurgiczny.
  (...) Ona albo on będzie wykonawcą, czy katem;
  drugie pacjentem, albo ofiarą."- Charles Baudelaire

  "Miłość to takie uczucie , gdy budzisz sie rano w cudzym łóżku z poczuciem , że wcale nie chcesz z niego wiać."

  OdpowiedzUsuń
 14. "Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym." - Jan Paweł II
  "Świat bez miłości jest światem martwym" - Albert Camus
  "Miłość po prostu jest. Bez definicji. Kochaj i nie żądaj zbyt wiele. Po prostu kochaj" - Paulo Coelho
  "Czym jest słońce dla ziemi tym miłość dla duszy" - Honoriusz Balzac

  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  klamar33

  OdpowiedzUsuń
 15. "Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, ale wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku." ~ Antoine de Saint-Exupéry

  "Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać - a nie otrzymywać." ~ Bertold Brecht

  "Łatwiej zakochać się, nie kochając, niż odkochać, kiedy się kocha." ~ Francois de la Rochefoucauld

  "Miłość prawdziwa zaczyna się wówczas, gdy niczego w zamian nie oczekujesz." ~ Antoine de Saint-Exupéry

  ....Yellow....

  OdpowiedzUsuń
 16. "Istnieje wzrok, którego nie potrafi ciemnością zasnąć żadna ślepota. Wzrok miłości"

  Emma2325

  OdpowiedzUsuń
 17. "Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu , dobrze widzi się tylko sercem "
  Cytat z Małego Księcia :3

  OdpowiedzUsuń
 18. "Kocham lody, milkę i Ciebie, wiesz?" ;-)

  OdpowiedzUsuń
 19. "Jeśli kochasz dwie osoby, to wybierz tę drugą, bo gdybyś naprawdę kochał tą pierwszą to nie zakochałbyś się w drugiej." -johnny depp

  kasia55axe

  OdpowiedzUsuń
 20. "Will you drink hot chocolate with me and pretend to love me?"
  kocham <3

  OdpowiedzUsuń

 21. "'- A to dopiero - mruknął Edward. - Lew zakochał się w jagnięciu.
  - Biedne głupie jagnię - westchnęłam.
  - Chory na umyśle lew masochista."
  uwielbiam ten cytat :D

  pati-lol

  OdpowiedzUsuń
 22. "Jeśli ktoś kocha nas aż tak bardzo, to nawet jak odejdzie na zawsze, jego miłość będzie nas zawsze chronić." -J.K.Rowling

  "...ten, kto kocha naprawdę, kocha w milczeniu, uczynkiem, a nie słowami." - Cień wiatru

  "Kocham cię. Będę cię kochał do dnia, w którym umrę. A jeśli po tym jest jakieś życie, to wtedy też będę cię kochał." -C.Clare


  bellawss

  OdpowiedzUsuń
 23. "Świat bez miłości jest światem martwym" - A. Camus

  "Miłość nie istnieje w sobie ale w nas" - M. Proust)

  "Miłość dodaje otuchy, jak promień słońca po deszczu" -
  W. Shakespeare

  "Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko kocha się za nic" -
  J. Twardowski

  sendisendis

  OdpowiedzUsuń
 24. "Walczyć o życie na tyle długie, by przeżyć je u jego boku. Walczyć o jedyną rzecz tak dobrą, tak szlachetną, tak potężną, że w jej imię warto zaryzykować wszystko. Miłość." - Lauren Kate "Upadli"

  "(...)każda dusza, na ile to możliwe, powinna być szczęśliwa w samotności, zanim pochłonie ją miłość, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy druga strona odejdzie. To był największy paradoks - dusze potrzebowały siebie nawzajem, ale jednocześnie ważne było, by siebie nie potrzebowały." - Lauren Kate "Zakochani"

  Uwielbiam tą autorkę. Jej książki są po prostu genialne ;)

  carli_28

  OdpowiedzUsuń
 25. "Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym
  więcej ci jej zostaje"
  "Świat bez miłości jest światem martwym"
  Moje ulubione <3
  ola1234buziak

  OdpowiedzUsuń
 26. Jakoś nic mi nie przychodzi do głowy.

  OdpowiedzUsuń
 27. ,,Z miłością jest jak z kwiatem, pozwól mu zakwitnąć" ~ John Lennon
  Ferdek-Kiepski

  OdpowiedzUsuń
 28. Cóż, mam kilka takich cytatów, ale bardziej wolę ogólne, o sensie życia itp. Poza tym część z moich ulubionych pojawiła się już w wypowiedziach innych :)

  OdpowiedzUsuń
 29. Nie mam nigdzie zapisanych cytatów, ale bardzo lubię je czytać, szczególnie autorstwa P. Coelho :)

  OdpowiedzUsuń
 30. "Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma"
  - św. Paweł :)

  OdpowiedzUsuń
 31. Dotykanie go było jak uświadomienie sobie, że wszystko
  Czego kiedykolwiek pragnęłaś, jest tuż przed tobą. -Taylor Swift (Piosenka "Red)

  Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Jan Paweł II


  OdpowiedzUsuń
 32. ♥"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą".
  ♥"Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili".
  ♥"Są tacy, którzy uciekają od cierpienia miłości. Kochali, zawiedli się i nie chcą już nikogo kochać, nikomu służyć, nikomu pomagać. Taka samotność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od samego życia. Zamyka się w sobie"
  ♥"Jest taka miłość, która nie umiera, choć zakochani od siebie odejdą".
  ♥"Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą"
  sandra11185

  OdpowiedzUsuń
 33. "Bać się miłości to bać się życia, kto boi się życia, jest już trzy czwarte
  martwy" (Bertrand Russell)


  _YuukiCross_

  OdpowiedzUsuń
 34. "Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą "

  OdpowiedzUsuń
 35. "Świat bez miłości jest światem martwym" (Albert Camus)
  "Miłość nie istnieje w sobie ale w nas" (Marcel Proust)
  "Tam gdzie będzie twoje serce będzie i twój skarb" (Paulo Coelho)
  i moje ulubione :) :
  "Miłość jest pierwszą rzeczą wśród nieśmiertelnych rzeczy" (Alighieri Dante)

  Klaudyna99111

  OdpowiedzUsuń
 36. Poszukałabym czegoś, ale nie chce mi się sprawdzać czy ktoś już to napisał z resztą internet w telefonie mi się już kończy. :p

  OdpowiedzUsuń